Praktijk Kind in Zicht | Orthopedagogie

praktijk-kind-in-zicht-ulvenhout

praktijk-kind-in-zichtIeder kind heeft van nature de wil om zich te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Het kan echter zo zijn dat de ontwikkeling om welke reden dan ook stagneert, waardoor talenten niet optimaal benut kunnen worden. Er kunnen in de thuissituatie of op school problemen ontstaan rond de ontwikkeling of opvoeding. Soms redden ouders of leerkrachten het niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best.
Hulpverlening door een orthopedagoog of psycholoog kan dan nodig zijn om meer zicht te krijgen op de leer- of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dorpstraat 76 4851 CN Ulvenhout