echo esc_attr( lsvr_pressville_get_image_alt( $image_id ) );
echo esc_attr( lsvr_pressville_get_image_alt( $image_id ) );
echo esc_attr( lsvr_pressville_get_image_alt( $image_id ) );

DE GEZELLIN

Een fijn thuis voor iedere oudere

Uw wensen, stijl en persoonlijkheid bepalen mijn ondersteuning aan- en buitenshuis
U of uw vader en/of moeder woont thuis of in een zorgappartement. De ‘gewone’ thuiszorg is geregeld, maar thuis mag nog meer als thuis voelen. U wilt bovendien een zo normaal mogelijk leven voor uzelf of uw ouder(s). Het is prettig wanneer iemand helpt de routine vast te houden, (zorg)afspraken te begeleiden, het huishouden te regelen en zelfs een uitstapje of verhuizing te organiseren. Zonder het gevoel te geven afhankelijk te zijn.

Vinkenbos 2 4851 ER Ulvenhout